Χατζηπαπά, Αναστάσης

 1. Πρόσωπο
 2. Χατζή παπά, Αναστάσης | Χατζή παπά Αναστάσης Γιάννη Γιώργα Χούντα
 3. Άνδρας
 4. Πρόσωπα με δράση το 1821
 5. Παιανία | Μεσόγεια
 6. Έλληνας
 7. Ελληνικά
 8. Αγωνιστές του 1821
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία :

   • Πρίφτης, Κώστας (1985). Οι Μεσογείτες το 1821. Νεότερα στοιχεία, Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Καλύβια Αττικής, 25-28 Οκτώβρη 1985.