Χατζή, Γεωργάκης (Μιχάλη Γκίκα)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα με δράση το 1821
 4. Μεσόγεια | Κορωπί
 5. Έλληνας
 6. Ελληνικά
 7. Αγωνιστές του 1821
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία :

   • Πρίφτης, Κώστας (1985). Οι Μεσογείτες το 1821. Νεότερα στοιχεία, Πρακτικά Β' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Καλύβια Αττικής, 25-28 Οκτώβρη 1985.