Στα λιοσώτικα σπίτια - Αθήνα: Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα"-Δήμος Λιοσίων, 1996

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα"
  4. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα", Δήμος Άνω Λιοσίων
  5. Αθήνα: Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα", Δήμος Λιοσίων, 1996
  6. Αθήνα
  7. Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού Άνω Λιοσίων "Η Γρίζα" | Δήμος Λιοσίων
  8. 92 σελίδες : εικονογράφηση ; 22 εκατοστά
  9. 728