Η αλβανική γλωσσική επίδραση στα ηπειρώτικα ιδιώματα - Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1997

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Οικονόμου, Κωνσταντίνος Ευ.
  4. Κ. Ευ. Οικονόμου
  5. Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1997
  6. Ιωάννινα
  7. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών
  8. 157 σελίδες ; 24 εκατοστά
  9. 9608606802
  10. 491.991