Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Γ. (1851-1915) [Συγγραφέας]. Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον : Ύδρα -Σπέτσαι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
 3. 1907
 4. Ελληνικά
 5. Αρβανίτες -- Ελλάδα
 6. Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Γ. (1851-1915)
 7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
 8. Ιστορικαί σελίδες (1320-1821) [Υπέρτιτλος]
 9. Ύδρα | Σπέτσες
  • Εκδίδοται υπό του Συνδέσμου των Σπετσιωτών