Οι Έλληνες και οι βόρειοι γείτονες : μεθ'΄ ενός γεωγραφικού χάρτου - Αθήνα: [εκδότης μη ταυτοποιημένος], 1945

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κεραμόπουλος, Αντώνιος Α. (1870-1960 ή 1961)
  4. υπό Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου
  5. Αθήνα [Αθήναι]: [εκδότης μη ταυτοποιημένος], 1945
  6. Αθήνα
  7. [εκδότης μη ταυτοποιημένος]
  8. 208, [4] σελίδες : 1 αναδιπλούμενος χάρτης ; 21 εκατοστά
  9. Περιέχει βιβλιογραφία