Οι λαοί των Βαλκανίων - Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Αιώνα, 1994

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ραφαηλίδης, Βασίλης (1934-2000)
  4. Βασίλης Ραφαηλίδης
  5. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Αιώνα, 1994
  6. Αθήνα
  7. Εκδόσεις του Εικοστού Αιώνα
  8. 280 σελίδες ; 21 εκατοστά
  9. 960-7058-28-3
  10. 305