Πρόσωπα με δράση το 1821 από τα Σπάτα

  1. Συλλογή
  2. Πρόσωπα με δράση το 1821
    • Η αναφορά στα ονόματα που περιλαμβάνει η συλλογή γίνεται στο έργο των Βεκρή Λευτέρη και Πρίφτη Κώστα, Μεσογείτες αγωνιστές του 21: Μια αρχειακή έρευνα, το οποίο εντάσσεται στα "Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής", σελ. 658-659.