Στέφας, Μήτρος

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πρόσωπα με δράση το 1821
 4. Κερατέα | Μεσόγεια
 5. Έλληνας
 6. Ελληνικά
 7. Αγωνιστές του 1821
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία :

   • Βεκρής, Λευτέρης, Πρίφτης Κώστας. Μεσογείτες αγωνιστές του '21: μια αρχειακή έρευνα, Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1992.