Μαργέτης, Στάμος Γεωργάκη

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα με δράση το 1821 από τα Σπάτα
  4. Σπάτα
  5. Έλληνας
  6. Ελληνικά
  7. Αγωνιστές του 1821
    • Ενδεικτική βιβλιογραφία :

      • Βεκρής, Λευτέρης, Πρίφτης Κώστας. Μεσογείτες αγωνιστές του '21: μια αρχειακή έρευνα, Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Επιμορφωτικός Σύλλογος Καλυβίων, 1992.
    • Αναφέρεται σε κατάλογο ονομάτων με Μεσόγειτες αγωνιστές από τα Σπάτα όπως προέκυψαν από την έρευνα των Λ. Βεκρή και Κ. Πρίφτη και καταγράφηκαν στο έργο τους "Μεσογείτες αγωνιστές του '21: μια αρχειακή έρευνα".