Στρατόπεδο φιλελλήνων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα [1835]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Έργο τέχνης 2D)
  2. Εικόνες της ιστορίας
  3. Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο
  4. 1835
  5. Heideck, Karl Wilhelm von (1788-1861)
  6. Εικονογραφικά έργα
  7. Επαναστατική περίοδος
    • Πρωτότυπο