Βρυζάκης, Θεόδωρος Π. (1814-1878)

Bryzakēs, Theodōros (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 19 Οκτωβρίου 1814
  4. Θήβα
  5. 06 Δεκεμβρίου 1878
  6. Μόναχο
  7. Έλληνας
  8. Ζωγράφος
  9. Ελληνικά