Κοντογιάννης, Κωνσταντής (17..-1804)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 17..
  4. 1804
  5. Αρματολός
  6. Ελληνικά