Αναρρίχηση στο σπήλαιο "Θρακιά" στο Πάνειο Όρος [περίπου 1997]

Climbing to the cave of "Thrakia" on Mt. Paneios (Αγγλική)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Ταχυδρομική κάρτα)
 2. Λοιπά τεκμήρια
 3. Ελληνικά | Αγγλικά
 4. περίπου 1997
 5. Λιάπης, Γιώργος
 6. Πάνειο Όρος (Πανί) | Σπήλαιο Θρακιά
 7. Καλύβια: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων
 8. 4,5 x 6,5
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο