Το χωριό μας τα Καλύβια : αναμνήσεις ενός Καλυβιώτη - Καλύβια: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων, 2000

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κόλλιας, Σωτήρης Αθανασίου (1930-2020)
  4. Καλύβια: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων, 2000
  5. Καλύβια
  6. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων
  7. 267 σ.
  8. 960-373-085-2
  9. 938.745
  10. Τ.Ι ΚΑΛ ΚΟΛ