1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία μεταφορικού μέσου του 1932 [1932]
  3. png
  4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)