Φωτογραφία του λεωφορείου του Γιώργου Καλαβρυτινού [περίπου 1925]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. περίπου 1925
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. 1925-1930
 7. Καλύβια
 8. Λεωφορείο | Δρομολόγιο Αθήνα Καλύβια
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.109 [Περιέχει αντίγραφο της φωτογραφίας]
 11. Κόλλιας, Σωτήρης Αθανασίου (1930-2020)
  • Πρωτότυπο
  • Πρόκειται για το δρομολόγιο Αθήνα - Καλύβια. Στη φωτογραφία διακρίνεται το αντίτιμο του εισητηρίου Δρ. 10.

   Διακρίνονται από αριστερά οι: Ανδρέας Ι. Στουραϊτης, Γεώργιος Μητρογιάννης, Μιχάλης Γ. Καλαβρυτινός. Γεώργιος Κ. Κόλλιας (Κούζας) και Βασίλειος Α. Λαδάς 

   Πηγή