Άνδρος

  1. Ελληνικά
    • οικισμός στο ομώνυμο νησί στην Ελλάδα