Κωνσταντινούπολη

  1. Ελληνικά
  2. 2--49618
    • μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας