Δυνατότητα συμμετοχής δημοσίων υπαλλήλων σε οργανώσεις