1. Οργανισμός
  2. 1906
  3. Αθήνα
  4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Ε.Κ.Π.Α.)
  5. Παλαιοντολογικό Μουσείο (ΕΚΠΑ)