Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) [Συγγραφέας]. Αρχαιολογικά, Ιστορικά, φιλολογικά