1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
  3. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  4. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) [Συγγραφέας]. Διαπραγμάτευσις επιγραφών τινών εξ Αττικής