"Χρυσή Τομή" Κερατέας

  1. Οργανισμός
  2. Πολιτιστική οργάνωση
  3. Σύνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής δραστηριότητας Κερατέας «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»
  4. 1975
  5. Κερατέα