Ρέθυμνο (Νομός)

  1. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (Ελληνική)
  2. Ελληνικά
  3. Θρόνος | Μαργαρίτες | Αρχαία Ελεύθερνα | Αξός | Βρύσες Αγίου Βασιλείου | Μουρτζανά | Ρέθυμνο
  4. Κρήτη
    • Ο Νομός Ρεθύμνης απετέλεσε ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας και έναν από τους τέσσερις νομούς της περιφέρειας Κρήτης, μέχρι την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011, οπότε αντικαταστάθηκε από την ομώνυμη περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.). Βρίσκεται μεταξύ των τέως νομών Χανίων (δυτικά) και Ηρακλείου (ανατολικά). Βόρεια βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος και νότια από το Λιβυκό πέλαγος. Πρωτεύουσα της Π.Ε. Ρεθύμνης είναι το Ρέθυμνο.

      Wikipedia