1. Έννοια
  2. Ελληνικά
  3. Ζωγραφική -- Ανατολική Αττική -- 18ος αιώνας