Μιχαήλ, Κώστας

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Ποιητής