1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 12 Οκτωβρίου 1904
  4. Λονδίνο
  5. 22 Μαίου 1941
  6. Ηράκλειο
  7. Άγγλος
  8. Αρχαιολόγος
  9. Ανασκαφές (Αρχαιολογία)
  10. Αγγλικά
  11. Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή