1. Ελληνικά
  2. Χωριό
  3. Ηράκλειο (Νομός)
    • Η Κάτω Βάθεια είναι χωριό της επαρχίας Πεδιάδας και έδρα ομώνυμου Δημοτικού διαμερίσματος του δήμου Γουβών, στο Νομό Ηρακλείου. Βρίσκεται σε απόσταση 15 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη του Ηρακλείου. Βρίσκεται στην κοιλάδα του Βαθειανού ποταμού. Οι 60 περίπου κάτοικοι (απογρ. 2001) ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια αλλά και την αμπελοκαλλιέργεια. Στα αξιοθέατα αξίζει να αναφερθεί το φαράγγι Ποροφάραγγο.

      Wikipedia