1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής | "Χρυσή Τομή" Κερατέας
  4. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
  5. Κερατέα: "Χρυσή Τομή" Κερατέας, 2001
  6. Κερατέα
  7. "Χρυσή Τομή" Κερατέας
  8. 750 σ. ; 24 εκ.
  9. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
  10. 938.911
  11. 938.911 ΕΠΙ