1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Καμαρόσπιτο | Λιθάρια | Kaupert, Johann August
 4. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 5. Μπαμπούνης, Χάρης Ν.
 6. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 7. Σπάτα: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2006
 8. Σπάτα
 9. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 10. 544 σ. ; 24 εκ.
 11. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 12. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 13. 938.911
 14. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ