Πρακτικά ΙΑ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Σπάτα 11-14 Νοεμβρίου 2004 - Σπάτα: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Μπαμπούνης, Χάρης Ν.
 5. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 6. Σπάτα: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2006
 7. Σπάτα
 8. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 9. 544 σ. ; 24 εκ.
 10. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 11. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 12. 938.911
 13. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ