Πρακτικά ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Παλλήνη 30 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 2006 - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
 5. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής
 6. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2008
 7. Καλύβια
 8. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 9. 760 σ. ; 24 εκ.
 10. 978-960-98550-1-3
 11. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα και ενίοτε στη γαλλική γλώσσα
 12. Ανακοινώσεις (με τη σειρά που παρουσιάστηκαν στην Επιστημονική Συνάντηση)
 13. 938.911
 14. 938.911 ΕΠΙ