1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1996
  3. Ελληνικά
  4. Αρβανίτες -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Προικοσύμφωνα -- Ανατολική Αττική | Οικογένεια | Προίκα | Γαμήλια έθιμα και τελετές | Αρβανίτες
  5. Αλεξάκης, Ελευθέριος Π.
  6. Βιβλιογραφικά έργα [Προσώπων]
  7. 1850-1940
  8. Ανατολική Αττική | Λαυρεωτική | Καλύβια
  9. 306.80949512