Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....) [Συγγραφέας]. Τα παιδιά της σιωπής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1996
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτες -- Κοινωνική ζωή και έθιμα | Προικοσύμφωνα -- Ανατολική Αττική | Οικογένεια | Προίκα | Γαμήλια έθιμα και τελετές | Αρβανίτες
  6. Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....)
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Μονογραφίες)
  8. 1850-1940
  9. Ανατολική Αττική | Λαυρεωτική | Καλύβια
  10. 306.80949512