1. Ελληνικά
  2. Πόλη
  3. Ρόδος (Νησί)
    • πόλη του ομώνυμου νησιού