Περιγραφή αρχαιολογικών ευρημάτων από την ανασκαφική δραστηριότητα στην Κρήτη