Πρακτικά ΙΓ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Παιανία, 29-31 Οκτωβρίου & 1-2 Νοεμβρίου 2008 - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
 5. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 6. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2010
 7. Καλύβια
 8. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 9. 586 σ. ; 24 εκ.
 10. 978-960-98550-2-0
 11. 938.911
 12. 938.911 ΕΠΙ