Πρακτικά ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής : Καλύβια Θορικού Αττικής, 6-9 Οκτωβρίου 2011 - Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2013

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 4. Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής
 5. Καλύβια: Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, 2013
 6. Καλύβια
 7. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής
 8. 523 σ. ; 24 ε.
 9. 978-960-98550-3-7
 10. Περιέχονται περιλήψεις των εισηγήσεων στην αγγλική γλώσσα
 11. 938.911
 12. Τ.Ι 938.911 ΕΠΙ