Βιωματικά - λογοτεχνικά έργα

  1. Είδος
  2. Τυπολογίες έργων
  3. Ελληνικά
    • Στην τυπολογία έργων "Βιωματικά - λογοτεχνικά έργα" έχουν ενταχθεί βιβλιογραφικά έργα που ενώ ακολουθούν λογοτεχνικό ύφος παρουσιάζουν ή στηρίζονται σε πραγματικές βιωματικές εμπειρίες των δημιουργών τους.