Αίτημα αποστολής χρημάτων για αποκατάσταση ζημιών στο Μουσείο