Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον φύλακα αρχαιοτήτων Τεγέας με θέμα "Εντολή έρευνας σχετικά με την καλλιέργεια αγρου όπου βρέθηκαν ψηφιδωτά" [1941-07-07]

 1. Physical-item (letter)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10049
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 07 July 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων
 10. Nafplio
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Τεγέα
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο