Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον φύλακα αρχαιοτήτων Τεγέας με θέμα "Εντολή έρευνας σχετικά με την καλλιέργεια αγρου όπου βρέθηκαν ψηφιδωτά" [1941-07-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10049
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 07 Ιουλίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Τεγέα
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο