Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την φύλαξη αρχαίου ανάγλυφου