Αυτοψία σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που σημειώθηκαν καταστροφές και κλοπές