1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Φεβρουάριος 1944
  4. Φύλακας αρχαιοτήτων
  5. Εφορεία Αρχαιοτήτων. Δ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου | Εφορεία Αρχαιοτήτων. Θ Αρχαιολογική Περιφέρεια Ναυπλίου