Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Πίνακας με τους φύλακες αρχαιοτήτων της αρχαιολογικής περιφέρειας Ναυπλίου"