Μεταφορά κιβωτίου με αρχαία από το καταφύγιο στο Μουσείο