Αναφορά στις συνθήκες φύλαξης των ευρημάτων στο Μουσείο Ναυπλίου