αταγγελία πολίτη για απουσία εν ώρα υπηρεσίας του φύλακα Λυκόσουρας