Επιστολή Χ. Πέτρου-Μεσογείτη προς τον φύλακα αρχ. Λυκόσουρας "Σύσταση για απουσία εν ώρα υπηρεσίας" [1941-11-14]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ4.Φ10111
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 14 Νοεμβρίου 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Δρακόπουλος, Γεώργιος
 10. Ναύπλιο
 11. Επαγγελματικά τεκμήρια
 12. Λυκόσουρα
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο