1. Οργανισμός
  2. Κυβερνητικός οργανισμός
  3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού